Digital kunskapsdag om utveckling av kulturella och kreativa näringar

Den 17 november bjuder Region Skåne och Lunds universitet in till en dag kring stöd till utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i kommuner och regioner.

Kulturella och kreativa uttryck och upplevelser betraktar vi idag som viktiga delar av den svenska ekonomin och våra dagliga liv. Stöd till denna form av uttryck finns genom kulturpolitiska insatser (offentligt stöd i olika former bland annat). Men även den delen av fältet som finansieras privat är viktig - för individer såväl som samhället, i små sammanhang såväl som i stora. Kreatörer och artister som verkar på marknaden har det senaste dryga decenniet stöttats genom olika offentliga utvecklingssatsningar.

Vi riktar oss till dig som arbetar med regional och kommunal utveckling som tjänsteperson eller politiker samt till forskare med intresse för kulturella och kreativa näringar.

Dagen utgår från temat ”Offentliga insatser för utveckling av kulturella och kreativa näringar - från politiskt beslut till implementering” och vi ställer oss bl.a. följande frågor::

  • Hur viktiga är kartläggningar av KKN för regionens/kommunens arbete?
  • Hur identifieras och utvecklas de passande stödinsatserna från offentlig sida?

Deltagarna kommer att kunna delta aktivt inför och under dagen genom att bidra med egna erfarenheter och identifierade utmaningar.
 
Ett detaljerat program för dagen kommer att skickas ut med inbjudan i oktober.