Bibliotekschefsmöte med tema Ledarskap satt i system

Den 8 december arrangerar Region Skånes kulturförvaltning ett nätverksmöte för de skånska folkbibliotekscheferna. Temat är boken Ledarskap satt i system. Röster om vidgade perspektiv.

Årets sista bibliotekschefsmöte gästas av Johanna Hansson och Elisabeth Aldstedt, redaktörer för boken Ledarskap satt i system. Röster om vidgade perspektiv, som kom ut tidigare i år. Region Skånes kulturförvaltning har under hösten skickat ut boken till alla de skånska folkbibliotekscheferna. Johanna och Elisabeth kommer att leda en workshop som bygger på bokens innehåll.

Mötet kommer också bland annat att handla om den nya regionala biblioteksplanen 2022-2025 och om en ny regional temasatsning på program, samlingar, samtal och skapande verksamhet för museer och bibliotek i samarbete med det danska analysföretaget Seismonaut.

Bakgrund

Om boken Ledarskap satt i system. Röster om vidgade perspektiv:

Fokus på ledarskap är i hög grad individinriktat. Hur kommer det sig? Och vad händer när vi vidgar perspektivet?

Antologin vänder sig till den som i sin roll som chef eller medarbetare vill veta mer om hur det går att använda sig av den potential som alltid finns i en organisation, för att åstadkomma resultat.

Boken innehåller texter av ett tiotal skribenter som, med utgångspunkt i egna erfarenheter av förändringsledning, reflekterar kring och skriver om ledarskap och verksamhetsutveckling utifrån olika sammanhang och perspektiv.

Redaktörerna Elisabeth Aldstedt och Johanna Hansson har båda lång erfarenhet av ledarskap i olika organisationer och av att hantera komplexitet och utveckling. De har tidigare utkommit med Makten och ärligheten. Ledarskap i praktiken (2017)

Praktisk information

Målgrupp: bibliotekschefer i Skåne.

Arrangemanget är digitalt och sista anmälningsdag är den 3 december via formuläret nedan. Teamslänk skickas ut till samtliga anmälda innan mötet.

Anmäl dig senast den 3 december

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter