Nätverksträff tillgänglighet

Den 30 september är det dags för träff för vårt tillgänglighetsnätverk.

Under träffen kommer vi att få ta del av presentationer om MTM och tillgänglig läsning, om hur vi kan arbeta strategiskt för tillgänglighet i hela biblioteksorganisationen och om möjliga sätt att utveckla Boken kommer-verksamheten. Det kommer också att finnas gott om tillfälle att samtala med kollegorna i nätverket. Varmt välkommen!

Program:

9.00 Hej och välkomna!

Presentationsrunda

Inledning

Kort gruppdiskussion

9.30 Tillgänglig läsning – Att läsa på lika villkor. MTM och biblioteken Hillevi Andréasson, MTM

9.50 Paus, 10 min

10.00 Strategiskt arbete för tillgänglighet i hela biblioteksorganisationen Petra Romberg, Folkbiblioteken i Lund

10.15 Gruppdiskussioner

10.45 Återkoppling helgrupp

10.55 Paus, 5 min

11.00 Hållbara arbetssätt för Boken kommer Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm

11.20 Gemensamt samtal

11.40 Avslutning

Anmäl dig senast 24 september

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter