Webbsändning från SKR - Aktuellt inom kultur, fritid och folkbildning – corona

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in till webbsändning med aktuella frågor inom kultur, fritid och folkbildning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Seminariet har vi ett särskilt fokus på kultur, fritid och folkbildning där stora omställningar nu görs.

Syftet med webbinariet är att lyfta aktuella frågor som rör kultur- och fritidsverksamheterna i kommuner och regioner. Under sändningen kommer SKR bland annat att belysa arbetsgivarfrågor, ekonomiska effekter och juridiska frågor som rör till exempel evenemang och sammankomster. De kommer också att informera om det statliga stöd som aviserats med anledning av coronaspridningens påverkan på kultur- och fritidssektorn.

Programpunkter kommer inom kort och läggs upp på länken.

Länk till webbsändningen 2 april 

Logga gärna in på chatten och ställ frågor till föredragshållarna och ge inspel. Det går också bra att skicka in frågor i förväg. Skicka dem till Linda.ahlford@skr.se

Sändningen kommer även att kunna ses i efterhand.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter