Utveckling av det samlade kulturarvet i Skåne

Den 18 september bjuder Region Skåne in kulturcheferna i Skånes kommuner till ett digitalt rundabordssamtal om kulturarvs- och kulturmiljöfrågor.

Region Skåne har ett uppdrag att utveckla kulturarvssektorn i Skåne genom att initiera och koordinera kunskapsutvecklande insatser, genom bidrag till vissa museer och kulturarvsförbund och genom att initiera och stärka samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Region Skåne ska driva utveckling inom kulturarv och kulturmiljö med utgångspunkt i Regional kulturplan för Skåne.

Region Skåne kommer att ha en ny kulturplan 2021 som nyligen har varit på remiss hos de skånska kommunerna. I samband med remissförfarandet inkom intressanta kommentarer från flera skånska kommuner som Region Skåne vill följa upp. Kommunerna är nyckelaktörer i genomförandet av kulturplanen och har en central roll i det samlade kulturarvsarbetet för att bevara, förmedla och utveckla det lokala kulturarvet, kulturmiljön, lokal historia och berättelser.

Mötet är ett kunskapsutbyte kring aktuella kulturarvs- och kulturmiljöfrågor lokalt och regionalt. Frågor som kommer att beröras på mötet är:

  • Hur stödjer kommunerna det lokala kulturarvet och vilka aktörer samverkar kommunerna med idag? 
  • Hur ser kommunerna att de kulturarvsaktörer i Skåne som har regionala finansiering kan vara en resurs och ett kunskapsstöd i det lokala arbetet med kulturarv och kulturmiljö?
  • Hur kan kommun, region och kulturarvsaktörer samverka kring exempelvis utvecklingen av kulturhistoriska besöksmål?

Praktisk information

Målgrupp: Kulturchefer eller motsvarande med ansvar för kulturarv/kulturmiljö i de skånska kommunerna.

Program och förberedelser inför möte skickas ut i mitten av augusti.

Anmäl dig senast den 11 september

För- och efternamn * Obligatoriskt fält.
Titel * Obligatoriskt fält.
Kommun * Obligatoriskt fält.
E-postadress * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter