Ung delaktighet – att nå unga och behålla deras engagemang

Den 6 februari arrangeras ett halvdagsseminarium om ung delaktighet i kulturlivet. En rad kulturverksamheter som arbetar med unga presenterar sig och bjuder in till diskussion.

Kultur är en angelägenhet för alla och alla ska nås och kunna ta del av det offentligt finansierade utbudet. Samtidigt visar kulturvaneundersökningar att unga och unga vuxna inte tar del av kulturinstitutionernas utbud i särskilt stor utsträckning.

Under 2016-2020 har ett antal kulturverksamheter haft ett ”ungt residens”, genom ett regionalt Ung kraft-bidrag. Samtidigt har allt fler kulturinstitutioner igångsatt, stärkt och arbetat målmedvetet med att samarbeta och arrangera kultur för och med unga och unga vuxna. KRUT på Malmö stadsbibliotek, TIF – Tillsammans i Förening, AKT på Malmö Opera och verksamheter med Ung kraft-satsningar diskuterar utifrån sina erfarenheter av att arbeta med att nå unga, och hur man behåller ungas engagemang.

Program

Vi börjar i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek och fortsätter därefter upp till tredje våningen och KRUT, bibliotekets kreativa mötesplats för unga och unga vuxna.

Frågeställningar och diskussioner under eftermiddagen: Att verksamhetsutveckla för, med och av unga. Vad händer när vi involverar och engagerar unga som medskapare? Att nå unga, var finns unga som vill engagera sig? Hur ska vi synas/höras och nå ut? Vilka verktyg, metoder och samarbetspartners behövs både för strategiskt och för hands-on arbete?

Praktisk information

Målgrupp: Kulturlivet och intresserade av ung delaktighet i kulturverksamheter.

Antal platser är begränsat till 50 och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna efter att anmälningstiden gått ut så att vi får så stor spridning på deltagarna som möjligt. Du kommer att få besked via e-post om du fått en plats eller inte.

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Anmäl dig senast den 29 januari

Namn: * Obligatoriskt fält.
E-post: * Obligatoriskt fält.
Titel: * Obligatoriskt fält.
Organisation: * Obligatoriskt fält.
Ev. specialkost:
Tillgänglighet:

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter