Träffpunkt biblioteksplaner

Den 31 mars arrangeras Träffpunkt biblioteksplaner 2020 i Kulturkvarteret Kristianstad.

Det här är ett tillfälle att stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete med att följa upp biblioteksplaner, utifrån bibliotekslagen 18 §.

Praktisk information

Målgrupp: Bibliotekschefer och medarbetare som arbetar med biblioteksplaner i Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Program

8.30-9.00 Ankomst och fika

9.00-9.10 Välkomna
Maria Tsakiris, Region Skåne och Kristina Hedberg, Region Blekinge-Kronoberg

9.10-9.15 Välkomna/introduktion till dagen
Anna Lundén, Kungliga biblioteket.

9.15-9.30 Kommunala biblioteksplaner 2019, fokus skolbibliotek
Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket

9.30-9.45 Skolbiblioteket och tillgänglig läsning
Emma Kindblom, Myndigheten för tillgängliga medier

9.45-10.00 En infrastruktur för att främja läsning – hur stärker vi den tillsammans?
Lotta Brilioth Biörnstad, Statens kulturråd

10.00–10.20 Paus

10.20-10.30 Stärkta skolbibliotek och läromedel, intervju med Gustav Fridolin. Ta del av uppdraget på regeringens webb.

10.30-10.50 Skolbiblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet - reflektioner från två skolbibliotekssamordnare
Sofia Malmberg, Järfälla kommun och Åsa Lundholm, Sigtuna kommun

10.50-11.30 Läsning, kropp och bildning – några perspektiv på barns och ungas litteraturläsning
Djamila Fatheddine, Göteborgs universitet. Läs mer om Fatheddines forskning på Göteborgs universitets webb.

11.30-11.35 Bensträckare

11.35-11.55 Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige
Anette Novak, Statens medieråd. Ta del av uppdraget på regeringens webb.

11.55-12.00 Avslutningsord
Anna Lundén, Kungliga biblioteket

Gemensam lunch

13.00-15.00 Diskussion och gemensam reflektion mellan bibliotekschefer och medarbetare som arbetat med biblioteksplaner i Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Anmäl dig senast den 16 mars

Namn * Obligatoriskt fält.
Titel * Obligatoriskt fält.
Organisation * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Ev. specialkost
Tillgänglighet

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter