Nätverksmöte Litteraturkollegiet - INSTÄLLD

Kulturförvaltningen följer Region Skånes riktlinjer för att minska risken för smittspridning av Covid19. Vi ställer därför in litteraturkollegiet och återkommer med nytt datum.

Det litterära kretsloppet innebär att det produceras litteratur, serier, filmmanus och dramatik för läsare, publik och lyssnare. Text och verk blir till och ska nå fram till dessa via förlag, scener, festivaler och andra arenor, men vad innebär det att vara en passionerad läsare eller den som bjuder på motstånd?

Praktisk information

Målgrupp: Aktörer och utövare inom litteraturområdet i Skåne.

Vi bjuder på fika.

På grund av Coronaviruset kommer vi eventuellt att behöva begränsa deltagarna till max en representant per organisation. Välkomna att anmäla er, så meddelar vi i god tid innan mötet hur många som får komma. Vi har bokat ett större mötesrum för att skapa fysiskt utrymme mellan er som deltar.

Program

Vi har bjudit in Lotta Bergman och Thomas Alm:

Lotta Bergman som är docent, universitetslektor och forskare, utgår från ett vidgat textbegrepp och använder begreppet läsning för en rad olika kulturella uttryck, medierade i olika former och som samverkar i vårt meningsskapande.

Läsupplevelsen, med allt vad den kan rymma av känslor, inlevelse, identifikation, kritik och avståndstaganden, har lyfts fram som viktig att utforska. Vad säger forskningen om vad som sker när vi läser och när vi delar vår läsupplevelse med andra? Vilka funktioner kan läsningen fylla i människors liv? 

Thomas Alm är verksam som förläggare på Rámus förlag och som adjungerad universitetsadjunkt på Malmö universitet.

Han utgår från det kollaborativa författandet, den aktiva läsaren och den transmediala publikationen har alla utgjort utgångspunkter för skapandet av verket Vems ansikte är det? (2020) som nyligen publicerats.

Thomas kommer att prata om hur han arbetar med nya publikationsformer såväl inom förlagsvärlden som universitetsvärlden.

I övrigt kommer Region Skånes kulturförvaltning att ge aktuell information om vad som är på gång hos oss inom litteraturområdet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter