Pædagogiske koblingsdannelser mellem klasserum og museum: historielærerens rammesætning

Margit Eva Jensen disputerade vid Århus universitet den 8 nov. Nu kommer hon till Malmö Universitet den 22 april för ett seminarium för det kulturpedagogiska nätverket och andra intresserade.

I foredraget vil Margit Eva Jensen diskutere lærerens strategier for at inddrage kulturhistoriske museer som en ressource i sin undervisning med særlig henblik på viden om historie. Studier af museumsundervisning anvender ofte et før-, under- og efter-design i analysen af aktiviteten. Dette er første gang et studie har påvist en lærers tilbagevendende anvendelse af et museumsbesøg hen over et skoleår.

Om Margit Eva Jensen

Margit Eva Jensen er uddannet kandidat i historie og pædagogik fra Københavns Universitet (1987) og ph.d. fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet (2019) med afhandlingen ”Det Kulturhistoriske Museum som undervisningsressource. Et casestudie af historieundervisning og pædagogiske koblingsdannelser mellem klasserum og museum".

I sit arbejdsliv har hon været ansat som museumsinspektør (Bangsbo Museum og Museum Nordsjælland) og de sidste 20 år som underviser og nu også forsker på University College Copenhagen, Institut for læreruddannelse.

Avhandlingen finns tillgänglig på UC Viden. Länk dit finns i högerspalten.

Praktisk information

Målgrupp: Det kulturpedagogiska nätverket, lärare, lärarstudenter och andra intresserade inom kulturarvssektorn.

Seminariet är på danska.

Seminariet arrangeras av Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori (Skutt). 

Anmäl dig senast den 17 april

Namn * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Titel * Obligatoriskt fält.
Organisation * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter