Framtidens berättande - Vi kör det digitalt!

Vi gör om konferensen till en samtalsserie med start den 20 oktober 2020 för att lyfta erfarenheter kring framtidens berättande inom alla kulturområden.

Samtalsserien arrangeras av Region Skåne och Malmö universitet och riktar sig till forskare och kulturarbetare.

Framtidens berättande är det övergripande temat och varje samtal kommer att hantera detta på olika sätt beroende på vem som är med och talar.

Program 20 oktober

Den 20 oktober, 16-17 börjar vi med att Kalle Lind samtalar med Maria Engberg från Malmö universitet kring podcastande, berättande och corona. 

Anmäl dig på Malmö universitets hemsida

Bakgrund

Samtalsserien ska lyfta fram goda exempel, forskningsinsikter och intressanta erfarenheter kring framtidens berättande inom alla kulturområden. Utvecklingen av digitala medier och nya mötesplatser för kultur skapar möjligheter för nya gestaltningar och berättandeformer. Samtidigt följer många utmaningar i digitaliseringens spår. Nya och förändrade roller och kompetenser behövs. Samarbete mellan olika kultur- och konstområden kan öka förändringskraften.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter