Framtidens berättande

Den 20 och 21 oktober bjuder Region Skåne och Malmö universitet in till en konferens för forskare och kulturarbetare för att lyfta erfarenheter kring framtidens berättande inom alla kulturområden.

Konferensen ska lyfta fram goda exempel, forskningsinsikter och intressanta erfarenheter kring framtidens berättande inom alla kulturområden. Utvecklingen av digitala medier och nya mötesplatser för kultur skapar möjligheter för nya gestaltningar och berättandeformer. Samtidigt följer många utmaningar i digitaliseringens spår. Nya och förändrade roller och kompetenser behövs. Samarbete mellan olika kultur- och konstområden kan öka förändringskraften.

Framtidens berättande är ett tillfälle att - digitalt eller på plats på Malmö universitet beroende på situationen i höst - inspireras av idéer och projekt. Vi för samman och vill inspirera till utbyte och hoppas att nya möten ger nya kunskaper, idéer och samarbeten.

Huvudtalare under dagarna är Sara Granér (serieskapare, konstnär och poet), Kalle Lind (kulturarbetare) och Jay David Bolter (medieforskare). Vi kommer också höra från forskare från Malmö universitet och kulturarbetare från museer, scenkonst, bibliotek, film, spel, och fria konstnärer.

Mer information om program och anmälan kommer längre fram.  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter