Dialogmöte 3 november - Hur går vi vidare nu då?

Den 3 och 10 november bjuder Region Skåne in till ett dialogmöte kring de utmaningar och möjligheter som uppstått under pandemin.

Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi där många av våra tidigare förhållningssätt ställts på ända. Vi vet fortfarande inte hur situationen kommer att utveckla sig eller hur morgondagen kommer att se ut. Det är en stor osäkerhet som vi alla delar. Samtidigt har krisen också skapat utrymme för nya tankar, kreativa idéer och en möjlighet att ompröva tidigare invanda mönster.

Därför hälsar Region Skåne dig som är konstnär, kulturaktör, tjänsteperson, kulturpolitiker eller annan beslutsfattare välkommen till ett dialogmöte där vi får chansen att dela erfarenheter med varandra och diskutera vad vi kan göra för att gå stärkta ur pandemin med kreativitet, omställning och nya samarbeten.

Digitalt möte

Dialogmötet kommer att ske online via den digitala plattformen Zoom som möjliggör ett kreativt och medskapande möte. Du kan välja att delta i ett av mötena eller båda. 

Dialogmötet är en plats där alla vi som är kulturskapare, kulturutvecklare och beslutsfattare kan mötas kring de utmaningar och möjligheter som uppstått under de av pandemin ändrade förutsättningarna. Den osäkerhet som finns gör det viktigare än någonsin att lära av varandra. Krisen drabbar många hårt, men när det etablerade rubbas skapas ibland också öppningar. Exempel på frågor vi behöver samlas kring är:

  • Hur har vi påverkats och vad har vi lärt oss som vi vill fortsätta med och utveckla vidare?
  • Hur kan vi tillsammans ta vara på människors initiativkraft och de resurser som finns i Skåne?
  • Vad är på gång och hur kan vi samarbeta för att stärka samhällsutvecklingen och villkoren för konstnärligt skapande?

Målet är att vi ska inspireras och lära av varandra och diskutera vad som behöver göras för att tillsammans bidra till en fortsatt stark utveckling av kulturlivet i Skåne. Förhoppningen är att vi alla efter dialogmötena ska få med oss något nytt till allt från verksamhetsutveckling till politiska prioriteringar – nya insikter, nya tankar, ny kunskap, nya kontakter, nya frågeställningar och kanske ett eller annat nytt svar. Samt inte minst en känsla av att vi alla har något att bidra med och att vi inte står ensamma med våra tankar i denna mycket speciella situation.

Målgrupp

Dialogmötet vänder sig till professionella kulturaktörer samt kommunala och regionala tjänstepersoner och kulturpolitiker i Skåne. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 30 oktober via länken nedan. Information om hur man förbereder sig för att kunna delta skickas ut efter anmälan. Observera att du i anmälningsformuläret kan ange om du vill lyfta någon särskild utmaning eller möjlighet/idé. Du kan då komma att bli kontaktad innan dialogmötet för att förbereda för en sådan diskussion. 

Anmäl dig senast den 30 oktober

Bakgrund

Dialogmötet är en del av projektet Cultural and Creative Spaces and Cities och finansieras av EU-kommissionen genom programmet Kreativa Europa. Projektet fokuserar på experiment och lärande om hur olika intressenter kan samlas för att identifiera och hitta lösningar för lokala och regionala utmaningar tillsammans.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter