Delregionala kulturpolitiska överläggningar i Ystad

Den 4 mars bjuder Region Skåne in kulturpolitiker och kulturchefer i Skåne till delregionala politiska överläggningar inför nästa regionala kulturplan för Skåne.

Den 13 februari beslutar Region Skånes kulturnämnd om remissversionen av Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Kulturplanen är en del av den regionala utvecklingsstrategin och tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på de gemensamma samhällsutmaningar vi står inför i hela Skåne.

Vid de delregionala kulturpolitiska överläggningarna presenteras innehållet i kulturplanen samt de praktiska och formella detaljerna kring remissförfarandet. Det kommer även att ges utrymme för diskussioner kring de kommande årens kulturpolitiska inriktningar.

Inbjudna är presidierna i kommunernas kulturnämnder (eller motsvarande) och kommunernas kulturchefer samt Kommunförbundet Skåne. 

Till anmälan delregionala överläggningar

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter