Tillsammans! En konferens om nationella minoriteter, barn och rättigheter

Den 10 april bjuder Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne in till en konferens om nationella minoriteters rättigheter, med särskilt fokus på barn och unga.

Välkommen till en dag som ger dig kunskap, konkreta verktyg och inspiration i arbetet med nationella minoriteters rättigheter i din kommun!

20 år efter att Sverige fick en nationell minoritetspolitik skärps lagen. Från och med 2019 ställs högre krav på myndigheternas arbete med de nationella minoriteternas rättigheter. En viktig förändring är att kommuner och regioner nu är skyldiga att anta och redovisa minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Samtidigt stärks bars och ungas rättigheter ytterligare i lagstiftningen.

Nyckeln till att leva upp till de nya kraven är att arbeta tillsammans - över förvaltningsgränserna inom kommunen, med andra myndigheter och med målgrupperna. Vi ser gärna att du kommer till konferensen tillsammans med andra som arbetar med och för nationella minoriteter i din kommun! Kroka arm och kom, så kavlar vi upp ärmarna och sätter igång!

Praktisk information

Målgruppen för konferensen är du som är förtroendevald eller tjänsteperson med uppdrag, intresse och/eller ansvar för att genomföra, vidareutveckla och stärka arbetet med nationella minoriteter i din organisation, så som bibliotekspersonal, kultursamordnare och samordnare för nationella minoriteter.

Programmet för konferensen läggs upp i mars, i samband med att anmälan öppnar. Sätt kryss i din kalender tills dess!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter