Tillsammans! En konferens om nationella minoriteter, barn och rättigheter

Den 10 april bjuder Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne in till en konferens om nationella minoriteters rättigheter, med särskilt fokus på barn och unga.

Välkommen till en dag som ger dig kunskap, konkreta verktyg och inspiration i arbetet med nationella minoriteters rättigheter i din kommun!

20 år efter att Sverige fick en nationell minoritetspolitik skärps lagen. Från och med 2019 ställs högre krav på myndigheternas arbete med de nationella minoriteternas rättigheter. En viktig förändring är att kommuner och regioner nu är skyldiga att anta och redovisa minoritetspolitiska mål och riktlinjer. Samtidigt stärks bars och ungas rättigheter ytterligare i lagstiftningen.

Nyckeln till att leva upp till de nya kraven är att arbeta tillsammans - över förvaltningsgränserna inom kommunen, med andra myndigheter och med målgrupperna. Vi ser gärna att du kommer till konferensen tillsammans med andra som arbetar med och för nationella minoriteter i din kommun! Kroka arm och kom, så kavlar vi upp ärmarna och sätter igång!

Praktisk information

Konferensen är gratis och vi bjuder på fika och lunch.

Målgrupp för konferensen är:

  • Förtroendevalda eller tjänstepersoner med uppdrag att arbeta med nationella minoritetsfrågor så som bibliotekspersonal, kultursamordnare och samordnare för nationella minoriteter
  • Personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna
  • Företrädare för intresseorganisationer.

Program

8.30-9.00 Registrering och fika

Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne hälsar välkomna
Martina Holmgren, Länsstyrelsen Skåne och Caisa Lindfors, Region Skåne

Stärkta rättigheter för de nationella minoriteterna
Katarina Popovic, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm

Nationella minoriteter i förskola och grundskola
Nermina Wikström, undervisningsråd och Mikael Ejerblom, enhetchef, Skolverket

Nationella minoriteter i äldreomsorgen
Ingrid Ström, samordnare nationella minoriteter, Socialstyrelsen

PAUS

 Att ägna särskild uppmärksamhet
 Elisabeth Rundqvist, handläggare, Kungliga biblioteket

Frågestund

11:30 – 12:15   Lunch

Gruppdiskussion

Checklista – att komma igång med arbetet och praktiskt exempel på samråd 
Martina Holmgren, Länsstyrelsen Skåne, Sanna Jälevik, Malmö stad

Filmens möjligheter att stärka arbetet med minoritetsfrågor
Malin Nygren, handläggare, Svenska Filminstitutet           

Romsk inkludering: individuellt, strukturellt och diskursivt 
Mujo Halilovic, Julia Sällström, Marian Wydow, Romskt informations- och kunskapscenter                   

FIKA

Från romska sagor till finsk sagopicknick – om minoritetsaktiviteter för barn
Karin Westeman, bibliotekarie, Lunds stadsbibliotek

Filmiklubi – finsk film för unga 
Maria Jiborn, museipedagog och Karina Krohn, hemspråkslärare, Trelleborgs kommun

Gemensam diskussion och frågor – Det fortsatta arbetet

15:45  Dagen avslutas

Anmäl dig på Länsstyrelsens hemsida.

Vid fullbokning förbehåller vi oss rätten att göra en
prioritering bland anmälningarna i syfte att få en jämn fördelning av deltagare från kommuner och organisationer i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter