Studieförbunden i Skåne - fokus samfinansieringmodell

Alla handläggare av studieförbundens bidrag i Skåne hälsas välkomna den 23 oktober till ett dialog- och informationsmöte på Region Skåne.

Fokus för mötet blir samfinansiering och bidragsmodeller av studieförbundens verksamhet från kommun, region och stat. Vi skapar gemensamt en nulägesanalys av situationen i Skåne.

Torvald Åkesson, handläggare studieförbund statsbidragsfrågor från Folkbildningsrådet presenterar bidragsmodellen för fördelning av det statliga bidraget.

Praktisk information

Målgrupp: Handläggare av studieförbundens bidrag i Skåne.

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Program

9.00 - 9.15 Inledning

9.15 - 10.30 Presentation från Folkbildningsrådet och en bild över situationen i Skåne

10.30 - 10.50 Fika

10.50 - 12.00 Samtal och diskussion

Anmäl dig senast den 14 oktober

För- och efternamn: * Obligatoriskt fält.
E-post: * Obligatoriskt fält.
Titel: * Obligatoriskt fält.
Organisation: * Obligatoriskt fält.
Ev. specialkost:
Tillgänglighet:

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter