Spridningsseminarium om projektet NELL I STORMEN

En utställning - en mängd möjligheter! Den 14 mars bjuder Trelleborgs museum in till seminarium där du får prova på metoder och ta del av erfarenheter från arbetet med utställningen.

Trelleborgs museum vill sprida och dela med sig av de erfarenheter som utforskats och experimenterats fram under tiden med utställningen, och som i hög grad fortfarande är i pågående process. De har blivit inspirerade av expressionisterna och vill ta fasta på vissa grepp i denna avantgardistiska konströrelse som kan väcka inspiration och tankar till olika sätt att berätta, visa en utställning, utforma pedagogiska program och arbeta med aktiviteter i en utställning.

Under dagen får ni möta några av museets samarbetspartners. Unga kreativa konstnärer och blivande musikalstjärnor som alla inspirerats av Nells historia och som i sin tur förmedlat sitt uttryck vidare till besökare och elever.

Detaljerat program publiceras inom kort!

Praktisk information

Målgrupp: det kulturpedagogiska nätverket, konstpedagognätverket och andra intresserade. Antal platser är begränsat till 40 och först till kvarn gäller.

Seminariet är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår. Anmäl er till Trelleborgs museum via e-post: Contact Ange eventuell specialkost i anmälan.

Eventuella frågor kring seminariedagen kan ställas till Annika Börjesson på Trelleborgs museum via e-post: Contact

Bakgrund

Trelleborgs museum beviljades medel från Region Skåne 2017 för att tillsammans med Landskrona museum och Kulturen i Lund genomföra projektet NELL - mitt i stormens Europa - två världskrig, depression, expressionism, ett Europa i förvandling inom ramen för Europeiska Kulturarvsåret 2018. Trelleborgs museum har även beviljats bidrag för kunskapsdelning inom kulturarvsområdet för att sprida erfarenheterna från projektet genom detta seminarium till personal på kulturarvsinstitutioner i Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter