Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning

Välkommen till konferensen Språk och rum – att skapa möten för tillgänglig läsning den 7 november på Börshuset i Malmö!

Alla ska ha möjlighet att möta litteraturen och språket. Hur skapar vi rum för det mötet? Hur gör vi läsningen tillgänglig?

Under konferensen kommer vi bland annat att undersöka former för att skapa ett inkluderande biblioteksrum, läsa högt tillsammans och mötas mellan generationer och kulturer. Allt för att möjliggöra läsning för fler.

Årets stora konferens om tillgänglig läsning arrangeras i samarbete mellan Svenska Daisykonsortiet och Region Skåne och äger rum i Malmö.

Program:

9.30               Kaffe och registrering

10.00             Inledning av Bob Hansson, poet.

Vi hälsar välkomna!

Tillgänglighet i ett skånskt kulturpolitiskt perspektiv
Magnus Lunderquist, ordförande Region Skånes kulturnämnd

Shared Reading för gemensamma litteraturupplevelser
Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, ger en introduktion till Shared Reading.
Immi Lundin, lärare på författarskolan berättar om etableringen av Shared Reading i Skåne.

MTM i Malmö – med användaren i fokus
Magnus Larsson, generaldirektör Myndigheten för tillgängliga medier.

Världens bibliotek – läs och lyssna på ditt språk!
Onlinetjänsten Världens bibliotek vill främja läsning och ge en mer jämlik tillgång till litteratur bland personer i Sverige som talar något av de stora migrantspråken. Jesper Klein från Världens bibliotek presenterar tjänsten och sina tankar om hur den kan utvecklas.

12.15-13.00            Lunch

Projektet Unga läser för gamla - hur man med små medel skapar läsglädje över generationer
Helena Pennlöv Smedberg och Laven Fathi berättar om hur de använt högläsning för att skapa möten mellan generationer och kulturer på Gottsunda bibliotek. Projektet Unga möter gamla tilldelades 2018 Läsguldet, MTMs tillgänglighetspris.

Tillkännagivande av vinnare av Läsguldet 2019

Läsning för alla - hur går det till? Ett exempel på samarbete mellan grundsärskola och mediatek.
Elisabeth Niskakari, bibliotekarie Rosengårdsskolans mediatek och Mats Berglund, grundsärskolelärare, föreläser om sitt ljudsafariprojekt och hur man kan göra läsningen tillgänglig för alla.

14.00             Fika

Universell utformning – möjligheter och utmaningar
Charlotte Magnusson, docent i rehabiliteringsteknik på Certec i Lund, berättar om arbetet med nyskapande universell utformning av olika typer av information.
Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design.  

Att skapa ett biblioteksrum för alla
Intervju med Sanna Fries, bibliotekschef Kävlinge bibliotek och Tommy Hagström, Begripsam AB. Kävlinge bibliotek har arbetat tillsammans med Begripsam AB för att göra bibliotekslokalen tillgänglig för fler, både fysiskt och kognitivt.       

15.45-16.00             Tack för idag!

Efter konferensens slut håller Svenska Daisykonsortiet sitt årsmöte för medlemmarna i samma lokal. 

Målgrupp

I första hand bibliotekspersonal i Skåne och medlemmar i Svenska Daisykonsortiet. I mån av plats andra intresserade.

Anmälan

Anmälan till konferensen öppnar den 19 augusti.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter