Seminarium om jämställdhets- och delaktighetsprocessen KRUT på Malmö stadsbibliotek

Den 28 februari får du en unik inblick i processen för KRUT på Malmö stadsbibliotek – en verksamhet för unga med fokus på jämställdhet och delaktighet.

En projektgrupp på Biblioteken i Malmö (BIM) fick 2016 i uppdrag att ta fram ett koncept för en långsiktig verksamhet med fokus på yttrandejämlikhet, det vill säga människors likvärdiga möjligheter att uttrycka sig och göra sina röster hörda. Projektgruppen förväntades arbeta laborativt och i samarbete med målgruppen och stadens aktörer. Projektet tog namnet KRUT och antog målsättningen att utveckla en mötesplats för unga och unga vuxna som vill arrangera, skapa och förändra. Projektet utgår från ett kompensatoriskt förhållningssätt där de som saknar resurser, plattform eller sammanhang kan få stöd och tillgång till nya möjligheter och gemenskaper.

På seminariet kommer du att få en djupare förståelse för de bakomliggande idéerna och strategierna och en helhetsbild över processen och dess aktörer. Du får också möjligheten att diskutera och själv få dela med dig av dina egna erfarenheter utifrån din profession.

Läs gärna Metodboken, blogginlägget på Region Skåne samt artikeln i Noll27 före seminariet (se länkar under Relaterat) och passa på att ställa frågor under dagen!

Fika och lunch ingår!

Målgrupp: Bibliotekspersonal

Anmäl dig senast den 21 februari

Namn * Obligatoriskt fält.
Titel * Obligatoriskt fält.
Organisation * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Specialkost

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter