Seminarium med Ewa Thorslund på temat medielandskapets förändring

Den 14 februari bjuder Landskrona museum och samverkansgruppen för kulturpedagogisk utveckling och teori (SKUTT) in till seminarium kring mediavanor och källkritik.

I ett samhälle där medier och nyheter sprids snabbt och det ofta kan vara svårt att verifiera sanningshalten eller kontrollera källorna är det extra viktigt att kulturarvsinstitutioner och bibliotek bidrar till att lära, framförallt barn och unga, att värdera information ur ett källkritiskt perspektiv.

Seminariet med Ewa Thorslund består av tre delar:

  • Medielandskapets förändring ur ett omvärldsperspektiv
  • Nya källkritiska förhållningssätt
  • Hur kulturarvsinstitutioner och bibliotek kan arbeta praktiskt med temat

Praktisk information

Målgrupp: Kulturpedagogiska nätverket, kulturarvsaktörer och biblioteksanställda i Skåne. Andra intresserade i mån av plats.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika.

Bakgrund

Ewa Thorslund är fd chef på Statens medieråd. Hon arbetar nu bland annat med Arbetets museum i Norrköping och har varit med att ta fram material till vandringsutställningen ”Det resande demokratilabbet” som är en utställning om propaganda.

SKUTT är en samverkansgrupp för kulturarvspedagogisk utveckling och teori. Syftet med SKUTT är att skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i regionen och över Öresund. Vi ska skapa mötespunkter för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturarvspedagogik samt skapa en regionalt grundad lärandegemenskap inom det kulturarvspedagogiska området som ska vara forskningsinitierande. Skutts aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.

Seminariet finansieras ur bidraget till kunskapsdelning inom kulturarvssektorn.

Anmäl dig senast den 4 februari

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Titel:
Organisation:
Ev. specialkost:
Tillgänglighet. För vår planering vänligen ange om du är i behov av hörslinga, rullstolsplats, teckentolkning, texttolkning eller annat:
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter