Seminarium med John Falk

Den 22 oktober bjuder Regionmuseet Kristianstad in till seminarium med den amerikanska föreläsaren och forskaren John Falk på temat hur kan museer bli mer relevanta och attraktiva för besökarna.

John Falk är verksam vid Oregon State University och har bedrivit forskning kring museer och museers besökare under många år. Hans forskning behandlar bland annat hur museer kan bli mer relevanta och attraktiva för besökarna och bli bättre lärandemiljöer när det gäller informellt lärande. Det handlar om att skapa en upplevelse av museet som helhet.

Syftet med seminariet är att anställda vid museer men även arkiv, bibliotek eller inom andra besöksmål, ska få möjlighet att lära sig mer om hur de kan skapa en bättre upplevelse för besökarna och hur man kan se besökarna på nya sätt och därigenom locka nya besökare till sig.

Praktisk information

Målgrupp: personal på museer, arkiv, bibliotek och andra besöksmål.

Anmäl dig senast den 11 oktober

Namn: * Obligatoriskt fält.
Organisation: * Obligatoriskt fält.
Titel * Obligatoriskt fält.
E-post: * Obligatoriskt fält.
Ev. specialkost

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter