Seminariedag om torplämningar

Vad händer med torplämningar som nu blivit fornlämningar? Hur skyddar, vårdar och undersöker vi dem på ett bra sätt? Välkomna på seminarium den 15 mars där ideella och professionella kompetenser möts!

Medverkar under dagen gör:

  • Martin Hansson, docent i historisk arkeologi, Lunds Universitet, berättar om forskningsprojektet De obesuttnas arkeologi och kulturarv
  • Annika Knarrström, arkeolog vid arkelogerna Statens Historiska Museer, delar med sig av sina erfarenheter från exploateringsutgrävningar av torplämningar kring Örkelljunga
  • Lars-Åke Ljungdahl, ordförande i Osby hembygdsförening och fd. rektor och lärare i skogsbruk vid Naturbruksgymnasiet i Osby, ger handfasta tips och råd om skötsel av lämningar i skogen
  • Malin Blomqvist, antikvarie vid Informationsavdelningen, Riksantikvarieämbetet, informerar om och visar det nya Kulturmiljöregistret och Fornsök

Praktisk information

Målgrupp för seminariet är hembygdsföreningar samt tjänstepersoner på kommuner, myndigheter och kulturarvsinstitutioner som arbetar med kulturmiljö.

Program och anmälningsformulär kommer att publiceras senast i mars månad. Frågor kring seminariet ställs till Sara Williamsson på Skånes hembygdsförbund via e-post: Contact

Seminariet genomförs i samarbete med Örkelljunga hembygdsförening, Osby hembygdsförening, Lunds Universitet och Riksantikvarieämbetet och finansieras bland annat av Region Skånes medel för kunskapsdelande insatser inom kulturarvsområdet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter