Processledning, kurs inom Digitalt först

Den 7 oktober erbjuder vi igen en kurs i processledning inom projektet Digitalt först med användaren i fokus. När du anmäler dig till kursen, har du valt att vara med i vårt Startpaket.

 Har du ställt dig någon av nedanstående digitala frågor*, eller liknande?

 • Jag känner mig osäker på vad sökkritik innebär, finns det någon kurs jag kan gå?
 • Ska jag verkligen hjälpa till med att fylla i blanketten till Migrationsverket?
 • Jag får många frågor om bankärenden, kan vi inleda ett samarbete med banken?

Då hjälper Startpaketet dig och dina kollegor att utforska möjliga svar! Om du vill genomföra den workshop som är kopplad till självskattningstestet, då är också Startpaket det rätta. Du lär dig att reflektera kring och hantera ovanstående frågor, eller helt andra som du och dina kollegor vill undersöka.

I Startpaket ingår:

 • En kurs i processledning som ger dig metoder för verksamhetsutveckling på ditt bibliotek.
 • För att kunna frigöra tid för processledaren har du möjlighet att söka finansiering via Experimentspåret.

Syftet med Startpaketet är att:

 • Synliggöra och inventera de digitala frågorna
 • Få syn på behov av kompetensutveckling
 • Fortsätta eller få igång återkommande diskussioner kring de digitala frågorna
 • Skapa trygghet kring de digitala frågorna

Kursen i processledning
Målgrupp: all bibliotekspersonal
Omfattning: en och en halv dag
Datum: 7 oktober, klockan 9.00-16.30 och den 15 november klockan 9.00-13.00
Plats: Malmö Stadsbibliotek, Röda rummet och Dockplatsen 26, i Malmö
Kursledare: Mija Toftner och Lotta Green Dahlberg, Tapir Utveckling

Kursinnehåll
Första dagen får du lära dig:

 • metoder för kortare processer
 • att planera och genomföra en process, vad är viktigast att tänka på?

Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande. Deltagarna genomför alla metoder och gör reflektioner kring dessa.

Mellan kurstillfällena
Du genomför en process, gärna med digitalt fokus, på hemmaplan till nästa kurstillfälle.

Andra dagen (en halvdag) får du:

 • Reflektera kring hur det gick att öva
 • Respons på det som kommer upp

Förståelse för och kunskapen om processledning fördjupas.

När du anmäler dig till den 7 oktober, är du automatiskt anmäld till den 15 november.

Begränsat antal platser. 

Dagen erbjuds av Region Skåne i samarbete med Tapir utveckling, som en del i projektet Digitalt först med användaren i fokus.

 

* För att visa på bredden och mångfalden när det gäller digitala frågor, kommer här ytterligare exempel som definierar begreppet.
Det är en digital fråga när en användare behöver hjälp med att:

 • skriva ut: från Excel, Word, mobilen etc
 • ansluta till bibliotekets wi-fi
 • ladda ner en app
 • starta ett mejlkonto
 • ladda ner en e-bok
 • ändra storlek på en bild
 • få en rekommendation vilket program hen ska använda för att skriva cv
 • söka eller låna om på bibliotekets webbplats
 • spara information eller konvertera till ett visst format (till exempel pdf)
 • värdera om en viss information på internet är trovärdig
 • beskriva virtual reality (VR) eller artificiell intelligens (AI)
 • förstå hur data ägs av företag (Facebook, Google etcetera), när man ska vara försiktig och när det kan vara värt att dela sina uppgifter
 • En process inom det digitala området kan också handla om:
 • Uppdatera bibliotekets webbplats och till exempel presentera e-medier på ett synligare och mer lockande sätt.
 • Inventera den tekniska utrustningen. Behöver vi köpa in skanners?
 • Behöver vi möblera om i rummet för att hantera de digitala frågor på ett bättre sätt?

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter