Kulturpedagogiskt seminarium med Madeleine Larsson

Den 9 september bjuder samverkansgruppen för kulturpedagogisk utveckling och teori (SKUTT) in till seminarium med Madeleine Larsson om historieundervisning i kulturhistorisk museimiljö.

En av kulturhistoriska museers främsta uppgifter är att förvalta och förmedla kunskaper om kulturarvet. Museer får oss att komma ihåg vilka vi är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg – och att sätta detta i relation till andra människors erfarenheter, minnen och perspektiv. En liknande uppgift finns i gymnasieskolans historieämne. Gymnasieskolan och museer utgör två olika, men ofta samverkande, samhällsinstitutioner som har ett utbildningsuppdrag. När klasser gör museibesök sammanförs således dessa två ”världar”.

Inom den museipedagogiska praktiken är det vanligt att genomföra traditionella skolvisningar för de besökande klasserna. Men vad gör man under dessa besök? Hur ser historieundervisningen ut till form och innehåll? Vilken roll har museipedagogen? Kan museet och museipedagogen erbjuda någonting som klassrummet och läraren inte kan?  Detta är ämnet för doktorand Madeleines Larssons avhandling. Under seminariet kommer Madeleine utifrån dessa frågor att diskutera vad som är karakteristiskt för den historieundervisning som sker i museimiljöer, såsom föremålens närvaro och museipedagogens visningsmetoder.

Praktisk information

Målgrupp: Det kulturpedagogiska nätverket (KPN) samt andra intresserade inom ABM-fältet.

Seminariet är kostnadsfritt.

Bakgrund

Madeleine Larsson är doktorand vid Linköpings universitet. Med bakgrund som museipedagog i kulturhistoriska miljöer och som gymnasielärare, är mötet mellan museer och gymnasieskolor Madeleines forskningsfokus. Hennes avhandlingsämne behandlar historiska museer som undervisningsmiljö i gymnasieskolans historieundervisning.

SKUTT är en samverkansgrupp för kulturarvspedagogisk utveckling och teori. Syftet med SKUTT är att skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i regionen och över Öresund. SKUTT ska skapa mötespunkter för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturarvspedagogik samt skapa en regionalt grundad lärandegemenskap inom det kulturarvspedagogiska området som ska vara forskningsinitierande. SKUTT aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.

Anmäl dig senast den 2 september

För- och efternamn: * Obligatoriskt fält.
Titel: * Obligatoriskt fält.
Organisation: * Obligatoriskt fält.
E-post: * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter