Kulturpedagogiskt seminarium med Donna Heddle

"Reclaiming the Past: Embedding Cultural Heritage in Tourism Products" är titeln på professor Donna Heddles föredrag den 2 maj på Malmö Universitet.

Professor Donna is Director of the Institute for Northern Studies, University of the Highlands (UHI) and the Islands.  Her research interests are Scottish and Northern Isles cultural history, Renaissance language and literature, and cultural tourism. She has led and is currently leading several national and international research and training projects involving cultural tourism, including a project in Vanuatu.

Praktisk information

Målgrupp: Det kulturpedagogiska nätverket i Skåne samt andra som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.

Föredraget är på engelska.

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe/te.

Föredraget arrangeras av SKUTT. SKUTT är en samverkansgrupp för kulturarvspedagogisk utveckling och teori. Syftet med SKUTT är att skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i regionen och över Öresund. Vi ska skapa mötespunkter för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturarvspedagogik samt skapa en regionalt grundad lärandegemenskap inom det kulturarvspedagogiska området som ska vara forskningsinitierande. Skutts aktiviteter riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori.

Anmäl dig senast den 26 april

För- och efternamn: * Obligatoriskt fält.
Titel: * Obligatoriskt fält.
Organisation: * Obligatoriskt fält.
E-post: * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter