Kultur i äldreomsorgen

Sätt kryss i kalendern för den 18 juni! Då arrangerar Kommunförbundet Skåne och Region Skåne ett seminarium om kultur i äldreomsorgen - organisation, uppföljning och Skånes gemensamma arbete framåt.

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne har fått ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka vilket stöd de skånska kommunerna behöver i utvecklingen av kultur i äldreomsorgen. För att inleda arbetet genomfördes en enkätundersökning under 2018. Genom svaren har vi fått en bild av hur de skånska kommunerna jobbar med frågan idag och om utvecklingsbehov.

Den 18 juni presenteras resultatet av enkäten. Vi kommer också att få exempel från kommuner som arbetar med kultur i äldreomsorg utifrån perspektiven organisation och uppföljningsarbete. Eftermiddagen kommer även att ge utrymme för dialog om vårt gemensamma arbete framåt.

Praktisk information

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med kultur i äldreomsorgen, till exempel anställda i kommunernas kulturförvaltningar och socialförvaltningar.

Anmälningsavgift: 230 kr

Program och möjlighet att anmäla sig publiceras längre fram. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter