KKN-konferens Sydsverige 2019

Den 3 oktober arrangerar Regionsamverkan Sydsverige en konferens om kommunernas och regionernas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) växer och skapar sysselsättning över hela Sverige. Det tillkommer fler företag i alla regioner. Under år 2016 bidrog KKN till BNP med cirka 3,1 procent. Produktionen sker genom cirka 130 000 verksamheter med cirka 187 000 sysselsatta. Andelen KKN-företag i regionerna är över 8 procent i genomsnitt. EU kommer att satsa stort på KKN i sitt forsknings- och innovationsprogram Horizon under 2021- 2027.

Men vad är KKN – vilka branscher talar vi om och varför har vi en särskild kategori för dem? Vilka villkor och förutsättningar jobbar de under? Vad har de för omsättning? Varför är de bättre på export än andra branscher? Växer KKN-branscherna snabbare än andra? Vad kan vi göra för att stimulera utvecklingen i både stora och små kommuner?

Välkommen till en dag med förslag och exempel på hur näringslivspolitiken och kulturpolitiken på regional och lokal nivå tillsammans kan driva utvecklingen av kulturella och kreativa näringar!

Vi får träffa forskare, statliga myndigheter, politiker, kultur- och näringslivschefer och företagare.

Konferensen baseras bland annat på lärdomar från KKN-utbildning södra Sverige, som kultur- och näringslivschefer från 20 kommuner i södra Sverige genomgått hösten 2018 och våren 2019.

Praktisk information

Kostnad

Konferensen är avgiftsfri, men var noga med avanmäla vid förhinder för att undvika slöseri av skattemedel och jordens resurser.

Inbjudna

Kommunala och regionala tjänstemän och politiker med ansvar för kultur och näringsliv i södra Sverige.

Anmälan

Anmäl dig senast den 6 september!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter