Interkulturellt bemötande, kl 13-16

Den 28 maj arrangerar Region Skåne och Helsingborgs bibliotek en halvdagsutbildning om interkulturellt bemötande (9-12 eller 13 -16) med Kajsa Svensson från Inter Act.

Det är i interaktionen mellan människor som vi bygger de relationer, team, organisationer och det samhälle vi vill arbeta och leva i. Därför är ett gott bemötande så viktigt.

Men hur gör vi om vi inte förstår våra användare eller inte vet vad de förväntar sig? Hur kan vi bemöta personer som har andra krav och värderingar än de som vår organisation står för? 

I workshoppen om Interkulturellt bemötande ger vi oss ut på en upptäcktsfärd i hur ”landet lagom” och den egna verksamheten kan uppfattas av någon som är ny i Sverige. Vi utforskar olika kommunikationsstilar och landar i hur vi kan undvika missförstånd.

Kajsas specialitet är att utveckla och underlätta samarbete och kommunikation mellan utländska och svenska medarbetare. I sitt arbete möter hon deltagare från jordens alla hörn och många olika yrkesgrupper. Hon har en förmåga att använda verksamheters egna frågeställningar och exempel för att skapa engagemang och delaktighet. Hon låter deltagarna vara aktiva i olika övningar för att utveckla förståelse och färdigheter.

InterAct arbetar för att olikheter ska stärka organisationer i stället för att leda till missförstånd, kulturkrockar eller konflikter. De som arbetar på InterAct är erfarna utbildare och forskare.

Dagen innehåller såväl inspirationsföreläsning som workshop.

Vi bjuder på fika.

Dagen arrangeras av Helsingborgs bibliotek i samarbete med Region Skåne, som en del i projektet Digitalt först med användaren i fokus.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter