Bokstart - en dag om läsning och barns språkutveckling

Den 7 mars riktar vi oss till dig som är intresserad av att veta mer om hur bibliotek och barnhälsovård kan samverka för att främja små barns språkutveckling.

Innehåll: Under dagen kommer vi att ha fokus på föräldrarnas betydelsefulla roll när det gäller barnets språkutveckling. Vidare kommer vi att tillsammans utforska hur vi på våra arbetsplatser kan göra språkfrämjande insatser riktade till familjer med småbarn, såsom det läsfrämjande väntrummet och biblioteket som föräldragruppsarena.  

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som arbetar på bibliotek, BVC och/eller familjecentral.

Dagen anordnas av Kulturförvaltningen och Kunskapscentrum barnhälsovård i Region Skåne.

Vi bjuder på lunch, samt fika på för- och eftermiddagen.

Läs mer om den nationella satsningen Bokstart på www.bokstart.se

Konferensen är fullbokad. För frågor hänvisas till Annelien van der Tang Eliasson via e-post: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter