Berättande, nya format och om att hitta sin publik

Välkomna till kulturarvsmöte den 2 oktober på Trelleborgs museum. Tillsammans fortsätter vi att utforska berättelser och berättande. Denna gång med digital kultur och rörlig bild i fokus.

Kulturarvssektorn har en stark kärnkompetens inom berättande och förmedlar kulturarvet genom berättelser på olika sätt. Den digitala utvecklingen har öppnat upp för nya möjligheter för delaktighet, interaktivitet och för att tidigt i en process arbeta med idé och målgrupp. Användandet av ny teknik som gynnar ett berättande är nu en realitet och många prövar sig fram – inte bara inom kulturarvsområdet utan brett i hela kultursektorn.

Aktörer inom rörlig bildområdet har länge utforskat metoder för berättande och hur ny teknik och nya format kan få en berättelse att både formas av och hitta sin publik genom medskapande och interaktivitet. Möjligheterna är oändliga. Komplexiteten ligger i att välja det bästa formatet för den rätta publiken. I Skåne finns spetskompetens på detta område med många framgångsrika exempel och verksamheter.

Välkomna till ett heldagsmöte den 2 oktober för att gemensamt utforska nya möjligheter för kulturarvs- och rörlig bildaktörer tillsammans. Vår förhoppning är att ni skapar nya relationer, får nya impulser och nätverk för att utveckla era respektive verksamheter och att kompetens och möjligheter kan utväxlas i ett tvärprofessionellt möte.

Programmet ger omvärldsspaning, kompetensutveckling, inspiration samt möjligheter till reflektion, idéutbyte och samtal – för alla inbjudna.

Kom med din nyfikenhet och anmäl dig senast den 23 september. Vem vet vilka spännande samarbeten det kan leda till framöver. Varmt välkomna! 

Program och anmälningsformulär publiceras i september.

Praktisk information

Målgrupp:  Kulturarvsmötets sändlista samt verksamhetsbidragsmottagare inom film och rörlig bildområdet. Inbjudan skickas ut i september. 

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter