Bemötande och tillgänglig kommunikation, kl 9-12

Den 12 mars, kl 9-12, är du välkommen till en halvdagsutbildning om tillgänglig kommunikation med Karin Forsell från Funka.se.

Hur bemöter du andra människor? Hur tillgängliga är dina texter? Vi människor är fantastiskt lika - och olika. Hur inkluderar du alla människor i din kommunikation?

Under tre timmar får du lära dig vad du ska tänka på och hur du gör praktiskt för att kommunicera tillgängligt. Utbildningen ger också grundläggande insikter i vad man kan när man ”kan läsa” och vilka grupper som ofta står utanför det läsande samhället.

Karin går igenom vad språklagen säger och vad klarspråk och lättläst svenska är. Du får lära dig konkreta, grundläggande skrivregler för att skriva begripliga texter. Vi talar också om hur olika funktionsförmågor, förutsättningar och behov gör att du behöver bemöta människor på olika sätt, exempelvis om hur det fungerar att prata med någon som inte kan uttrycka sig i tal.

Dagen innehåller såväl inspirationsföreläsning som workshop.

Vi bjuder på fika.

Dagen arrangeras av Helsingborgs bibliotek i samarbete med Region Skåne, som en del i projektet Digitalt först med användaren i fokus.

Anmäl dig senast 5 mars

Namn * Obligatoriskt fält.
Titel * Obligatoriskt fält.
Organisation * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Specialkost

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter