Verksamhetsdagar för det kulturpedagogiska nätverket

Den 30-31 augusti arrangerar Landskrona museum årets verksamhetsdagar för det kulturpedagogiska nätverket i Skåne, (KPN).

Varje år arrangeras verksamhetsdagar för det kulturpedagogiska nätverket i Skåne. Arrangörsskapet och innehållet skiftar från år till år, men fokus ligger alltid på pedagogik, metodutveckling och möjligheter att lära av varandra. Genom samverkan och kunskapsdelande stärks och utvecklas kulturpedagogiken i Skåne.

Program

30 augusti

9.00 Välkommen!
Registrering och fika.

9.30 Trädgårdslandet - lekutställning för barn 0-5 år
Om arbetet inför utställningen och om hur utställningen används idag.

11.00 Rothoffs museikoloni
Visning av kolonin som drivs av Landskrona museum.

12.00 Lunch

13.00 Insula Hvaena
Kontext och källkritik i produktion och förmedling. Tycho Brahe-museet

14.00 - 16.00 Pappersworkshop x 2
Tycho Brahe-museets pedagoger håller en workshop i papperstillverkning och berättar om det pedagogiska programmet Machina Mundi.

15.00 Fika

Landskrona museums pedagoger berättar om verksamheten i Ateljé Nell och håller en workshop i bubbelmarmorering på papper och askar.

Kvällsprogram
Möjlighet till mingel från 16.30
17.00 Kvällsaktivitet i renässansens fotspår
ca. 18.00 Välsmakande buffé

31 augusti

9.00 Reklam!
Landskrona museums nyaste basutställning. Visning med betoning på syntolkningsspår och lättillgängliga texter. Information om de pedagogiska program som hör till utställningen.

10.15 Historiebruk i sydost - ett pedagogiskt samverkansprojekt
Klostret i Ystad har tillsammans med Österlens museum och Glimmingehus startat ett projekt som ska stärka samverkan mellan museer och skolor i sydöstra Skåne, samt stödja lärarnas undervisning i historiebruk. I samarbete med lärare utvecklar kulturarvspedagogerna ett nytt pedagogiskt material med exempel ur sydostskånskt kulturarv. Projektet finansieras av Region Skåne.

11.00 Landskrona Foto
Presentation av institution och verksamhet.

11.30 Visning av "A WAY AWAY - Swedish Photographers explore the world 1862–2018"
Landskrona museums tredje fotohistoriska utställning som visar hur svenska fotografer rest ut och betraktat världen genom kameraögat.

12.15 Lunch

13.00 - 15.30 Fotoworkshop x 2
Cyanotype, en analog fototeknik. Framkalla i rödbetssaft eller kaffe och skapa spännande fotokollage av föremål och växter. Camera Obscura på ett kreativt vis. Fika vid ca 14.15

Praktisk information

Målgrupp: Det kulturpedagogisk nätverket (KPN) i Skåne. Inbjudan skickas direkt till målgruppen.

Vi kommer att vara på och i närheten av Landskrona museum. Övernattning bokas separat av var och en om så önskas. Anmälan senast den 2 juli. Fullständigt program och mer information om dagarna kommer därefter.

Arrangemanget är gratis.

För tips på övernattning eller vid frågor kring programmet kontakta Maria Olofsson på Landskrona museum.

Vid frågor om det kulturpedagogiska nätverket (KPN) kontakta Caisa Lindfors på Region Skånes kulturförvaltning.

Varmt välkomna!

Anmälningsformuläret är stängt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter