Utbildning i kulturella och kreativa näringar

Utbildning i kulturella och kreativa näringar för kommunernas kultur-, näringslivs- och/eller turismchefer. Det första seminariet äger rum den 29-30 maj. Inbjudan skickas separat.

Utbildningen består av fem seminarier och sträcker sig över 14 månader. Den riktar sig till kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i södra Sveriges kommuner och ämnet är utveckling av kulturella kreativa näringar.

Utbildningen erbjuds alla kommuner inom Regionsamverkan Syd, det vill säga Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län., men endast de som anmäler både kultur- och/eller näringslivschefen (eller motsvarande) bereds plats.

Utbildningen har tre huvudsakliga moment: kunskapsuppbyggnad från forskningen, inspiration från praktiska exempel och gemensamt utvecklingsarbete/diskussion.

Syftet med utbildningen är dels att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella kreativa näringar, dels att skapa kontaktytor mellan kultur- näringslivs- och turismansvariga i kommunerna och dels att initiera ytterligare utvecklingsarbete för att optimera stödstrukturerna för aktörerna på området.

Inbjudan

Inbjudan skickas till målgruppen i början på våren och det första seminariet är äger rum 29-30 maj 2018 i Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter