Utbildning i Shared Reading

Brittiska The Reader och Region Skåne erbjuder dig som arbetar inom folkhögskola, studieförbund eller folkbibliotek i Skåne plats i utbildning att leda Shared Reading-grupper, den 20-22 augusti 2018.

Utbildningen är ett samarbete med Avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Utbildningen kommer att äga rum på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Den kommer att ha formen av en workshop under ledning av personal från den brittiska organisationen The Reader och därför hållas på engelska. 

Det finns ett stort intresse för nya läs- och litteraturfrämjande metoder där Shared Reading har ett eget koncept. Vi har ett begränsat antal platser, men hoppas erbjuda plats till så många som möjligt.
Ansök om en plats genom att fylla i formuläret nedan!

Målgrupp för utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom studieförbund, folkhögskola och folkbibliotek.

Vi utgår ifrån att du:

  • redan när du skriver ansökan har etablerat kontakt med den verksamhet som du eventuellt vill samarbeta med i din kommande läsgrupp
  • efter utbildningen leder en Shared Reading-grupp som träffas minst 8 gånger
  • deltar i det skånska Shared Reading-nätverkets möten, som samordnas av Lunds universitet
  • bidrar till kunskapsdelning utifrån din kunskap och dina erfarenheter om arbetet med metoden

Du får gärna kontakta oss för att diskutera din ansökan.

Om Shared Reading

Shared Reading är ett läs- och litteraturfrämjande koncept utvecklat av litteraturforskare vid University of Liverpool. I Storbritannien drivs Shared Reading-verksamheten av organisationen The Reader.

Metoden bygger på delad och gemensam läsning. Tänk läsecirkel fast utan hemläxa. Tänk att träffas runt en text utan att ha läst den i förväg, att läsa och samtala om den tillsammans, med många tanke- och frågepauser. Metoden bygger på att texten läses högt – ofta flera gånger – så man både lyssnar och har den framför sig på papper. Texterna kan vara noveller, delar av romaner eller lyrik, gärna lite utmanande, engagerande och med flera tolkningsmöjligheter.

Metoden passar i många olika sammanhang och för olika grupper. I Skåne finns ett antal personer som är utbildade i att leda grupper i Shared Reading, bland annat två skånska bibliotekarier.

I Storbritannien används metoden till exempel i grupper med ovana läsare som befinner sig i någon form av utanförskap, och har då som främsta syfte att erbjuda en gemenskap, stärka individerna och få dem att upptäcka läsning. Shared Reading används också inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen.

Organisationen The Reader i Storbritannien

Praktisk information

OBS antalet platser är begränsat. Vi är angelägna om att metoden ska få geografisk spridning och att den når olika yrkesgrupper och grupper i samhället.

Utbildningen är utan kostnad för dig som deltagare, men varje utbildningsplats kostar 10 500 kronor som finansieras av Region Skånes kulturförvaltning. Läs noga vad som gäller för ansökan så att den stämmer med våra intentioner med utbildningen kopplad till läsgruppen som du ska arbeta med.

Besked om ansökan

I slutet av maj ger vi besked via epost om vilka som fått plats i utbildningen.

Sista anmälningsdag var den 4 maj

Så behandlar vi dina personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter