Inbjudan till samråd för litteratur och serier

I samrådet för litteratur och serier den 30 augusti kommer du som representant för området att ha möjlighet att spela in synpunkter till regional kulturplan 2020-2023.

Den 13 juni tog Region Skånes kulturnämnd beslut om handlingsplanen för litteratur och serier. På nätverksmötet berättar vi om prioriteringar i handlingsplanen och hur arbetet utifrån handlingsplanen fortsätter under detta och nästa år. Handlingsplanen för litteratur och serier kommer att samspela med den regionala kulturplanen.

Ny regional kulturplan 2020-2023

Nu har ni möjlighet att spela in synpunkter till den nya kulturplanen som ska börja verka år 2020. Genom samrådet vill vi veta vilka frågor du som representant för litteratur och serier tycker är viktigast att lyfta inför kommande planperiod.

Utgångspunkt för samrådet är de globala trender som påverkar samhället i stort, och därmed även kulturlivet. Vi kommer titta närmre på prognosen för Skåne under kommande år, och diskutera frågor som: Hur påverkar samhällsförändringarna era förutsättningar att verka professionellt? Vilka utmaningar behöver nästa kulturplan möta, och vilka utvecklingsområden ska prioriteras under nästa kulturplaneperiod?

Syftet med samrådet är att identifiera angelägna teman och frågor som nästa kulturplan behöver förhålla sig till. Målet är att få fram ett breddat och kvalificerat kunskapsunderlag för de kulturpolitiska prioriteringarna för kommande planperiod.  

Varför en kulturplan?

Kulturplanen är ett regionalt prioriteringsverktyg, en utgångspunkt för samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå samt ett underlag i dialog med staten om fördelningen av det statliga kulturanslaget till regional kulturverksamhet.

Region Skånes kulturnämnd vill stärka samverkan på bred front och därför lyfter Region Skåne in hela det regionala kulturpolitiska uppdraget i kulturplanen. Utvecklingsambitioner, snarare än var pengarna kommer ifrån, är i fokus i kultursamverkansmodellen i Skåne

Region Skånes kommande kulturplan ska utformas i samtal med kommunerna, kulturlivet och den idéburna sektorn. Ett samråd inför den nya kulturplanen innebär att fånga upp kunskap och erfarenheter från kulturlivets olika aktörer. 

Praktisk information

Målgrupp: aktörer inom litteratur och serier.

Vi bjuder på fika. Vänligen anmäl eventuell specialkost i formuläret nedan.

Anmäl dig senast den 27 augusti

Namn:
E-post:
Titel:
Organisation:
Ev. specialkost:
Tillgänglighet. För vår planering ange om du är i behov av hörslinga, teckentolkning, texttolkning, rullstolsplats eller annat:
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter