Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte

8-9 maj 2018 anordnar Region Skåne och Sveriges Kommuner och Landsting ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond.

Toppmötet är en del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018 och genomförs i anslutning till ett nordiskt kulturministermöte.

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Det ger en möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap om hur kommuner, regioner och stat tillsammans kan stärka förutsättningar för kultur i de nordiska länderna och utveckla flernivåarbetet. Mötet sätter fokus på kulturpolitiska utmaningar idag och i framtiden. Det belyser även hur den lokala och regionala nivån kan bidra till att utveckla det nordiska samarbetet.

Inbjudan har skickats ut till aktuella målgrupper för mötesplatsen.

Målgruppen för toppmötet är lokala, regionala och nationella kulturpolitiker i Norden.

Det nordiska samarbetet innefattar fem länder och tre självstyrande områden: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter