Kultursamverkansmodellen - ett drama i fem akter

Seminarium i Almedalen om Kultursamverkansmodellen - detta älskade barn av kulturell flernivåstyrning. Det har snart gått 8 år sedan reformen sjösattes.

Vi har sett utvärderingar och debatter passera – men hur blev det egentligen? Förändrades den kulturpolitiska vardagen i våra regioner? Hur gick det med den splittrade kulturpolitiken – fick riksdagen den hållbara utveckling man hoppades på?

Eller har kultursamverkansmodellen förvandlats från en tänkt fullriggare till en flygande holländare med trasiga segel och med ständigt nya kulturpolitiska vindpustar, levererade portionsvis från säker hamn i Stockholm.

Den 4 juli har du möjligheten att höra ett initierat samtal mellan fem kulturpolitiker från de första pilotregionerna i kultursamverkansmodellen. De reflekterar högt och tillsammans med röster från publiken över de år som passerat sedan modellen lämnade torrdockan. Vad blev det och hur står modellen sig i dag relaterat till den politiska dagordningen hos kulturminister och departement? 

Medverkande

Maria Ward, kulturnämndens ordförande, Region Skåne (S)
Conny Brännberg, kulturnämndens ordförande, Västra Götalandsregionen (KD)
Lovisa Aldrin, kommunråd, Region Halland (L)
Filip Reinhag, kulturnämndens ordförande, Region Gotland (S)
Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande, Region Norrbotten (S)
Lars Nordström, moderator

Arrangörer

Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Region Halland
Region Gotland
Region Norrbotten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter