Kulturchefsnätverk Skåne

De skånska kommunernas kulturchefer (eller motsvarande) har ett gemensamt strategi- och kunskapsnätverk tillsammans med Region Skånes kulturchef och tjänsteman från Kommunförbundet Skåne.

Kulturchefen Gitte Grönfeld Wille är sammankallande och bjuder in till möten under året.

Nätverks syfte är att:

  • Stärka kulturcheferna genom dialog och samverkan
  • Få gemensam nytta av den samlade kompetensen
  • Säkra medborgarperspektivet och det kommunala perspektivet på de regionala prioriteringarna
  • Förbereda, kvalificera och följa upp den kulturpolitiska dialogen i Skåne

Inbjudan är utskickad. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter