Kulturarvspedagogiskt seminarium

Den 30 maj bjuder Malmö universitet, Region Skånes kulturförvaltning och Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori in till seminarium.

Professor Chris Whitehead, från institutionen för Media, Culture, Heritage vid Newcastle University, kommer då att tala om erfarenheterna utifrån The CoHERE project, ett pågående Horizon 2020-projekt.

Om projektet

The project seeks to identify, understand and valorise European heritages, engaging with their socio-political and cultural significance and their potential for developing communitarian identities. CoHERE addresses an intensifying EU Crisis through a study of relations between identities and representations and performances of history. It explores the ways in which heritages can be used for division and isolation, or to find common ground and ‘encourage modern visions and uses of its past.’

Praktisk information

Målgrupp: Det kulturpedagogisk nätverket i Skåne (KPN) samt forskare och andra intresserade.

Notera att föreläsningen är på engelska.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på kaffe/te och kaka.

Bakgrund

Det kulturarvspedagogiska seminariet är en träffpunkt för alla som är intresserade av kulturarvsfrågor samt kulturarvspedagogisk utveckling, metod och teori. Seminariet arrangeras av Malmö universitet i samarbete med Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori (Skutt). Syftet med seminariet är att: skapa nätverk mellan akademi, kulturinstitutioner och skola i regionen (och gärna över Öresund); skapa en mötespunkt för att föra vetenskapligt grundade diskussioner om kulturpedagogik; samt skapa en regionalt grundad lärande gemenskap inom det kulturpedagogiska området som ska vara forskningsinitierande.

Anmälan

Anmäl dig i formuläret nedan. 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Anmäl dig senast den 27 maj

Förnamn:
Efternamn:
Organisation:
E-post:
Ev. specialkost:
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter