Kulturarvsmöte

Välkommen på kulturarvsmöte den 17 maj.

Dagordningen och praktisk information publiceras två veckor innan mötet.

Målgrupp: Kulturarvschefer/motsvarande som får verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter