Kulturarvskollegium

Välkommen på kulturarvskollegium den 4 april på tema kultur, yttrandefrihet och demokrati. Vad innebär yttrandefrihet? Vad har kultur med demokrati att göra?

Praktisk information

Målgrupp: Representant från respektive styrelse/förvaltning samt chef/motsvarande som representerar kulturarvsorganisation med verksamhetsbidrag från Region Skåne.

Region Skånes kulturnämnd bjuder på enklare lunch kl.12.00 på restaurang Glasklart, Dockplatsen 1 i Malmö.

Mötestiden är 13.00-16.00.

Dagordning

1. Region Skånes kulturnämndsordförande Maria Ward hälsar välkomna.

2. Minnesanteckningar från föregående möte.

3. Yttrandefrihet och demokrati
Morten Kjærum, chef för Raoul Wallenberginstitutet i Lund.

4. Kaffe

5. Svenske tilstande på Vestsjællands Museum
Karen Sivebæk Munk-Nielsen, daglig ledare (verksamhetschef) af Holbæk Museum, Museum Vestsjælland.

6. Sammanfattning av dagen.

7. Övriga frågor. Ska anmälas i förväg via formuläret nedan.

8. Avslutning.

Anmäl dig senast den 28 mars

Förnamn:
Efternamn:
Titel:
Organisation:
E-post:
På mötet vill jag ta upp följande under punkten "övriga frågor":
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter