Inbjudan till samråd, folkbildningen i Skåne

Vi önskar er som parter i Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne, välkomna till samråd om Region Skånes kulturplan 2020-2023 den 29 augusti.

Region Skånes kulturförvaltning har påbörjat arbetet som ska leda fram till en ny kulturplan.

Genom samrådet vill vi veta vilka frågor du som representant för folkbildningen i Skåne tycker är viktigast att lyfta inför kommande planperiod.

Inbjudna till detta samråd är regionala studieförbunds företrädare, rektorer på Skånes folkhögskolor samt företrädare för Föreningen Skånes studieförbund i Samverkan (SISAM) och Föreningen Skånes folkhögskolor i Samverkan.

Utgångspunkt för samrådet är de globala trender som påverkar samhället i stort, och därmed även kulturlivet. Vi kommer titta närmre på prognosen för Skåne under kommande år, och diskutera frågor som: Var vill ni inom folkbildningen befinna er 2023? Hur påverkar samhällsförändringarna era förutsättningar att nå dit? Vilka utmaningar behöver nästa kulturplan möta, och vilka utvecklingsområden ska prioriteras under nästa kulturplaneperiod?

Syftet med samrådet är att identifiera angelägna teman och frågor som nästa kulturplan behöver förhålla sig till. Målet är att få fram ett breddat och kvalificerat kunskapsunderlag för de kulturpolitiska prioriteringarna för kommande planperiod.

Varmt välkomna!

Praktisk information

Målgrupp: Studieförbundens regionala representanter och rektorerna på folkhögskolorna i Skåne. Inbjudan har gått ut till berörda.

Vi bjuder på fika.

Bakgrund

Varför en kulturplan?

Kulturplanen är ett regionalt prioriteringsverktyg, en utgångspunkt för samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå samt ett underlag i dialog med staten om fördelningen av det statliga kulturanslaget till regional kulturverksamhet.

Region Skånes kulturnämnd vill stärka samverkan på bred front och därför lyfter Region Skåne in hela det regionala kulturpolitiska uppdraget i kulturplanen.

Region Skånes kommande kulturplan ska utformas i samtal med kommunerna, kulturlivet och den idéburna sektorn. Ett samråd inför den nya kulturplanen innebär att fånga upp kunskap och erfarenheter från kulturlivets olika aktörer.

Anmäl dig senast den 20 augusti

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Titel:
Organisation:
Ev. specialkost:
Tillgänglighet. För vår planering ange om du är i behov av hörslinga, teckentolkning, texttolkning, rullstolsplats eller annat:
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter