Workshop: att skapa digitalt självförtroende, den 31 maj

Den 31 maj bjuder Lunds stadsbibliotek in till en fortbildning för bibliotekspersonal med Stephanie "Charlie" Farley, från teamet för digital skills vid University of Edinburgh.

Farley berättar om bakgrunden, genomförandet och framgången med plattformen 23 things for digital knowledge.  Plattformen skapades för att höja alla medarbetares digitala kompetens och har sedan lansering fått flera användare utanför Universitetet. Då plattformen bygger på öppen licens (CC BY) har flera nya versioner skapats anpassade för andra verksamheter.

Farley leder en workshop kring olika metoder för att arbeta med kompetensutveckling i en organisation. Hur kan vi arbeta för att öka det digitala självförtroendet och skapa en medveten strategi för att arbeta med kompetenshöjning på sikt?

Praktisk information

Både föreläsning och workshop är på engelska

Målgrupp: bibliotekspersonal i Skåne. Max 30 deltagare och principen först till kvarn gäller.

Arrangör: Lunds Stadsbibliotek. Insatsen medfinansieras av Region Skånes bidrag för kompetensutveckling inom biblioteksområdet.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika. Vänligen ange eventuell specialkost i formuläret.

Föreläsning med tillhörande workshop erbjuds vid två tillfällen, den 31 maj och den 1 juni.

Insatsen är den sista in serie av fyra fristående föreläsningar och workshops kring digitalisering som under vårterminen organiseras av Lunds stadsbibliotek.

Anmälan

Anmälningsformuläret är stängt.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter