Folkbildningens nya mötesplats för eldsjälar, nördar och pionjärer

Hur skapar vi nya samarbeten mellan varandra och med andra? Hur kan folkbildning, kultur, näringsliv och andra aktörer samverka kring samhällets utmaningar?

Myllret - folkbildningens nya mötesplats för eldsjälar, nördar och pionjärer tar sig an dessa frågor tillsammans med dig!

I det postfaktiska samhället med fake news och skepsis mot fakta, där samhällsutvecklingen går allt snabbare, riskerar avståndet till samhällets mer trögrörliga institutioner att öka. Tilltagande polarisering och en växande digital klyfta leder till utanförskap.

Hur kan folkbildningen utforma mötesplatser för olika samhällsgrupper, som bygger socialt kapital och tillit? Hur kan vi utveckla ett öppet samhälle med mångfald och jämställdhet, där potential och talang hos hela befolkningen tas tillvara? På vilket sätt är bildning och kultur oundgängliga ingredienser i regional utveckling? Vilka utmaningar står folkbildningen inför för att tillsammans med andra aktörer kunna skapa ett långsiktigt samarbete för att bemöta dessa frågor?

Medverkande

Åse Webeklint, ombudsman, ABF Skåne
Marie-Louise Lövgren, processledare
Maria Ward, ordförande kulturnämnden, Region Skåne

Arrangör

Skånes studieförbund i samverkan
Skånes folkhögskolor i samverkan
Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter