Ett enat Sydsverige skapar ett starkt KulturSverige

I Sydsverige fördjupas samarbetet mellan regionerna. Hur kan regionerna arbeta med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen? Hur ska villkoren för konstnärer och kulturskapare stärkas?

Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi sex regioner vill, i ett öppet och tillåtande klimat, samverka med staten, kommunerna, det professionella kulturlivet, det civila samhället, näringslivet och akademin. Vi fördjupar nu samarbetet inom en rad kulturpolitiskt centrala områden. Vi vill kunna verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling i södra Sverige. Vad är kulturpolitikens mål och möjligheter?

Medverkande

Ann-Christin Nykvist, särskild utredare, Konstnärspolitiska utredningen
Maria Ward, ordförande i kulturnämnden, (S), Region Skåne
Ivar Wenster, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, (S), Region Blekinge
Emma Gröndahl, ordförande i driftnämnd Kultur och skola, (L), Region Halland
Malin Olsson, ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, (M), Region Jönköpings län
Ingegerd Petersson, vice ordförande i kulturnämnden, (C), Landstinget i Kalmar län
Heidi Avellan, moderator, HD/Sydsvenskan

Arrangör

Regionsamverkan Sydsverige

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter