Hur kan vi göra demokrati? Exempel Trampolinehus. Kl.13-16.

Välkommen till en eftermiddag om demokrati den 25 oktober! De svenska folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen verkar för det demokratiska samhällets utveckling. Men hur gör vi det?

Varje fjärde år är det val och det ses av många som en manifestation för vår demokrati. Vi väljer ett parti och en politik som vi tycker är bäst för Sverige, där vi lägger vårt förtroende, och det är folket som bestämmer. Men vad händer sen, mellan valen?

Vi har bjudit in Morten Goll från Trampolinehuset i Köpenhamn som arbetar med demokrati som en röd tråd i sin verksamhet. Trampolinehuset är ett medborgarcentrum på Nörreport i Köpenhamn som bildades 2010 av en grupp konstnärer, asylsökande, studenter och yrkesverksamma som reaktion på hur den danska staten behandlar asylsökande och flyktingar. Deras vision är ett asyl- och integrationssystem där alla kan arbeta, leva och delta i samhället, och för att uppnå det arbetar man holistiskt inom fem kärnområden.

Morten Goll, administrativ direktör för Trampolinehuset och en av grundarna, besöker oss för att berätta om Trampolinehusets bakgrund och principer, men också om hur man arbetar, samt hur han ser på demokrati och att göra demokrati.

Föreläsningen följs av en diskussion av modell Spanarverkstad där vi i mindre grupper kommer att diskutera kapitlet om Demokrati i Förslaget till Nationell biblioteksstrategi.

Praktisk information

Målgrupp: bibliotekspersonal i Skåne

Vi bjuder på fika under eftermiddagen.

Föreläsningen Hur kan vi göra demokrati? Exempel Trampolinehus går också att delta i på förmiddagen 09.00-12.00 . För anmälan, se länk till höger.

Demokratidag 25 okt em

Namn:
Titel:
Organisation:
Ev. specialkost:
Tillgänglighet (behov av rullstolsplats, hörslinga, teckentolkning el. dyl.):
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter