Delregional kulturpolitisk överläggning den 6 mars

Region Skånes kulturnämnd bjuder in till delregionala kulturpolitiska överläggningar vid fyra tillfällen i februari/mars 2018. Varje kommun kan fritt välja vilket av mötena man vill gå på.

På de delregionala kulturpolitiska överläggningarna diskuteras hur Region Skåne och kommunerna kan samverka för att förverkliga den regionala kulturplanen utifrån lokala och regionala prioriteringar.

Inbjudna är kulturnämndspresidier eller motsvarande samt kulturchefer eller motsvarande från alla Skånes kommuner samt representanter för Kommunförbundet Skåne.

Tider 2018

Den 28 februari kl. 12-16, Jacob Hansens hus, Helsingborg
Den 1 mars kl. 9-13, Kulturkvarteret, Kristianstad
Den 6 mars kl. 12-16, Konstmuseet, Ystad
Den 8 mars kl. 9-13, Malmö

Inbjudan har skickats ut.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter