Bokstart och barns delaktighet

På alla hjärtans dag, den 14 februari, bjuder vi in bibliotekschefer att i sällskap med sina barnbibliotekarier delta i ett heldagsarrangemang med fokus på Bokstart och barns delaktighet.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vill att bibliotekschefer och barnbibliotekarier från samma kommun deltar tillsammans.

OBS max antal platser är 80. De kommuner som har fler barnbibliotekarier uppmanas därför att överväga möjligheten att en barnbibliotekarie deltar på förmiddagen och att en annan barnbibliotekarie deltar på eftermiddagen. Vid fler anmälningar än platser kommer vi att hänsyn till geografisk spridning.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand.

Program

Förmiddag 8.30-12.00

Kulturnämndens ordförande Maria Ward inleder dagen.

Maria Telenius och Erica Jonvallen från Kulturrådet berättar om den nationella satsningen Bokstart.

Adriaan Langendonk från Reading Foundation Nederländerna och Kungliga biblioteket Nederländerna berättar om Bokstart i Nederländerna.

Vi avslutar förmiddagen med Bokstart i Skåne.

Lunch på egen hand kl. 12.00-13.00

Eftermiddag 13.00-16.00

Fokus på barns delaktighet med Ylva Mårtens. Ylva har jobbat med P1-programmet Barnens Romanpris (numera Barnradions bokpris) och är van att samtala med barn om böcker. Ylva Mårtens reflekterar över vad som är viktigt när man möter barn i en samtalssituation.

Helén Pahn, utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk (inriktning Child Culture Design), delar med sig av hur man kan arbeta med barns och ungas delaktighet via workshop och andra metoder.

Anmäl dig senast den 6 februari

Förnamn:
Efternamn:
Titel:
E-post:
Organisation:
Välj ett av följande alternativ:
Ev. specialkost:
Tillgänglighet. För vår planering ange om du är i behov av hörslinga, teckentolkning, texttolkning, rullstolsplats eller annat:
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter