Bokprovning!

Den 23 maj presenteras föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker av Svenska barnboksinstitutet.

Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning ger en översikt med teman, fördjupningar och statistik över den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen.

I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet och Bokprovningen ger inte boktips. Syftet är i stället att visa på bredden i utgivningen. De barn- och ungdomsböcker som gavs ut 2017 och som inkommit till Svenska barnboksinstitutet senast den sista februari 2018, ligger till grund för presentationen.

Praktisk information

Målgrupp: folk- och skolbibliotekarier samt personal inom skolan som arbetar med barn- och ungdomslitteratur.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på frukostfika.

Anmälningsformuläret är stängt - bokprovningen är fullbokad. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter