Omvärld och framtid med Troed Troedsson

Välkommen till Lunds stadsbibliotek den 19 december för den sista frukostföreläsningen kring digitalisering. Denna gång med Troed Troedsson som gästföreläsare.

Föreläsningen beskriver dels hur klimatet på utsidan av våra organisation kommer att förändras de kommande årtiondena, dels vilka utvecklingsinsatser vi behöver vidta för att vara fortsatt framgångsrika också efter en sådan förändring.

Dagen avslutas med en workshop.

Om föreläsaren

Troed Troedsson är analytiker, författare och föreläsare. Sedan 20 år har Troedsson hjälpt stora organisationer runt om i Europa med att faktiskt ”se runt hörnet”.

Praktisk information

Målgrupp: Bibliotekspersonal i Skåne.
Arrangör: Lunds stadsbibliotek. Insatsen medfinansieras av Region Skånes bidrag för kompetensutveckling.
Arrangemanget är gratis och vi bjuder på frukostfika.

Anmäl dig senast den 13 december

För- och efternamn:
Organisation:
E-post:
Ev. specialkost:
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter