Möte mångspråks- och kulturpedagognätverk på tema nationella minoriteter

Den 30 augusti arrangerar Region Skånes kulturförvaltning en nätverksträff på tema nationella minoriteter på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer.

Hur kan bibliotek och kulturarvsinstitutioner tillsammans med de nationella minoriteternas föreningar och organisationer hjälpas åt att främja och synliggöra Sveriges fem nationella minoriteter samer, romer, tornedalingar, judar och sverigefinnar?

Under dagen kommer bland annat representanter från flera nationella minoritetsföreningar att finnas med i programmet. Vi kommer också att få ökad kunskap om lagstiftningen samt möjlighet att se utställningarna ”Vi är romer” och "Finskt fyrverkeri".

Praktisk information

Målgrupp: Mångspråksbibliotekarier i Skåne och det kulturpedagogiska nätverket (KPN). Även tjänstepersonsnätverket för nationella minoriteter som länsstyrelsen Skåne är sammankallande för är välkomna.

Arrangemanget är gratis.

Program

9.00 Kaffe och smörgås

Caisa Lindfors och Tove Eriksson hälsar välkommen.

Ett stärkt skydd för Sveriges nationella minoriteter och urfolk - Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Jenny Kiiskinen, samordnare för arbetet med lagen om nationella minoriteter, Region Skåne

Om judisk minoritet

Daniel Koverman, socionom och tidigare programdirektör på Stockholm judiska center och ombudsman på Judiska församlingen i Malmö

Bensträckare, 5 minuter

Romsk historia och språk

Jon Pettersson, Frantzwagnersällskapet och Erland Kaldaras, Romska Kulturcenter i Malmö

Jon Pettersson har forskat i den svensk-romska historien och romani chib, med särskild inriktning på svensk romani. Idag är han en av landets främsta experter inom de båda områdena. Erland Kaldaras är bland annat ordförande i Romska Ungdomsförbundet och romsk sakkunnig.

Introduktion till utställningen Vi är Romer

Mirsad Sahiti, pedagog, Malmö Museer

12.00 Lunch i Borgstugan samt möjlighet att se utställningen Vi är Romer på egen hand.

Återsamling i hörsalen klockan 13.45.

Majvor Massa Eriksson, författare och engagerad i Samer i Syd, i samtal med Anna Åkerberg, Region Skåne

Kaffe och kaka

Tornedalingar finns i Sverige

Maja Mella, verksamhetsledare Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset

Finskt fyrverkeri!

Johanne Parikka Altenstedt, Malmö Museer, introducerar utställningen Finskt fyrverkeri som lyfter fram det finska uttrycket inom formgivning, konst och design. Även det såriga med den osynliga sverigefinska identiteten tas upp i utställningen.

16.00 Tove Eriksson och Caisa Lindfors tackar för idag.

Därefter hälsar Malmö Museer alla välkomna att delta på en visning av utställningen Finskt fyrverkeri.

17.00 Malmö Museer stänger för dagen.

Anmäl dig senast den 23 augusti

Förnamn:
Efternamn:
Organisation:
E-post:
Ev. specialkost:
Är du i behov av hörslinga, teckentolkning, texttolkning, rullstolplats eller annat?
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter