Mediastrategiskt möte

Bibliotekarier i Skåne som arbetar med mediafrågor/fjärrlån är välkomna på ett mediastrategiskt möte tillsammans med Skånetransport den 4 december.

De regionala medietransporterna är en viktig del i det dagliga biblioteksarbetet och en oumbärlig länk i det regionala mediesamarbetet. Idag gör vi en avstämning tillsammans med Skånetransport som även berättar om spårbarhetssystem TESS. Det nya systemet kan i framtiden ge oss en global insikt i medieflöden i Skåne.  Vi kommer även att uppmärksamma två mediestrategiska projekt som avslutades under hösten.

Praktisk information

Målgrupp: Bibliotekspersonal i Skåne
Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika.

Program

8.30-9.00 Kaffe och bulle

9.00 Välkomna

Avstämning medietransporter och information om spårbarhetssystem TESS
Mikael Nilsson, Nicklas Svensson och Niklas Nilsson -  Skånetransport

Gemensam medieplanering Bibliotek Skåne Sydost
Anna Sonnesson, projektledare gemensam medieplanering Sydost

Förstudie IMMS (Intelligent Management Material System) - Familjen Helsingborg
Maria Albjär, projektledare förstudie IMMS

Anmäl dig senast den 30 november

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Organisation:
Ev. specialkost:
Tillgänglighet. För vår planering ange om du är i behov av hörslinga, teckentolkning, texttolkning, rullstolsplats eller annat:
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter